Scroll to top

About Company

Home / 회사소개 / 오시는길

오시는길

오시는길

본사 및 인천공장

주소.

인천 남동구 남동대로 49번길 41 (남동공단 137B-5L)

E-MAIL.

pnt0302@hanmail.net

TEL.

032-811-0302

FAX.

032-811-1638

공주공장

주소.

충청남도 공주시 월미농공단지길 67-2

E-MAIL.

pnt0302@hanmail.net

Contact us
TEL : 032-811-0302
E-MAIL : pnt0302@hanmail.net
본사및1공장 : 인천 남동구 남동대로 49번길 41
2공장 : 충남 공주시 월미농공단지 67-2